Utylizacja odpadów przemysłowych Środa Wielkopolska

Właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami przemysłowymi to obowiązek każdego przedsiębiorstwa. Proces ten wiąże się z wieloma kosztami i spełnianiem procedur środowiskowych. Efektem ubocznym każdej produkcji są odpady przemysłowe, którymi trzeba się zająć w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska. Całkowita ich eliminacja w trakcie produkcji nie jest możliwa. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą w Środzie Wielkopolskiej, zapraszamy do skorzystania naszych usług. W sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa odbierzemy Twoje odpady przemysłowe oraz zajmiemy się ich utylizacją. W ten sposób unikniesz kar za złe składowanie odpadów oraz Twoje przedsiębiorstwo będzie działać zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Wyróżnia się kilka sposobów utylizacji odpadów przemysłowych:

•          recykling odpadów niebezpiecznych – to podstawowa metoda utylizacji i odzyskiwania surowców, które można powtórnie wykorzystać,

•          termiczne przekształcenie odpadów – jest to proces spalania,

•          kompostowanie – opiera się na przetwarzaniu resztek organicznych w próchnicę,

•          fermentacja – biomasa pochodząca z materiałów rolniczych, odchodów zwierząt, w wyniku której powstaje biogaz,

•          wykorzystywanie odpadów jako surowca – do produkcji wydajnych i wartościowych nawozów organiczno-mineralnych.

Aby zastosować te metody, konieczne jest zdobycie odpowiedniego pozwolenia. W naszej firmie zajmujemy się przede wszystkim recyklingiem.

Profesjonalna utylizacja odpadów przemysłowych jest konieczna w każdej branży. Stanowią one duże zagrożenie dla środowiska, zarówno na etapie wytwarzania i gromadzenia, jak i transportu. Świadczymy usługi na terenie Środy Wielkopolskiej, gdzie współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.