Transport odpadów niebezpiecznych Śrem

Transport odpadów niebezpiecznych wiąże się z wysokim zagrożeniem wynikającym ze specyfikacji tych materiałów. Odpady mają bowiem szkodliwy wpływ na ludzi, zwierzęta oraz środowisko. Transport ich może odbywać się tylko na warunkach ściśle określonych przepisami.

Przepisy nakładają na przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą liczne obowiązki związane z transportem odpadów niebezpiecznych:

•          zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa zapobiegających zagrożeniu dla ludzi, zwierząt i środowiska,

•          w przypadku awarii podczas transportu obowiązek powiadomienia osób będących w strefie zagrożenia oraz odpowiednich jednostek,

•          posiadanie odpowiednich dokumentów,

•          szkolenia osób wykonujących czynności związane z transportem odpadów niebezpiecznych,

•          wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa,

•          wykonywania sprawozdań.

Aby transport odpadów niebezpiecznych odbył się zgodnie z przepisami, należy najpierw uzyskać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. Stanowi ono podstawę do transportu takich materiałów.

Świadczymy usługi na terenie Śremu w zakresie odbioru i utylizacji odpadów przemysłowych.  Prowadzimy nadzór nad klasyfikacją towaru niebezpiecznego i oznakowaniem go do transportu. Załadunek i wyładunek odbywa się zgodnie z zapisami Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Transportujemy odpady oznaczone takimi kodami, jak:

 • 07 01 03,
 • 07 01 04,
 • 07 03 04,
 • 07 05 03,
 • 07 05 04,
 • 07 06 04,
 • 07 07 04,
 • 08 01 11,
 • 08 01 13,
 • 08 01 17,
 • 08 01 19,
 • 08 01 21,
 • 08 03 12,
 • 08 03 14,
 • 08 03 17,
 • 08 04 09,
 • 08 04 15,
 • 09 01 02,
 • 14 06 03,
 • 15 01 10,
 • 15 02 02,
 • 19 02 05,
 • 07 02 13,
 • 08 01 12,
 • 08 01 20,
 • 08 02 01,
 • 08 03 08,
 • 08 03 13,
 • 08 03 15,
 • 08 03 18,
 • 08 03 99,
 • 08 04 10,
 • 12 01 17,
 • 15 01 02,
 • 15 01 04,
 • 15 01 06,
 • 15 02 03,
 • 17 04 07,
 • 19 02 06,
 • 19 12 04.

Usługę transportu odpadów niebezpiecznych potwierdzamy protokołem odbioru. Nasze pojazdy są odpowiednio oznakowane do przewozu tego typu odpadów. Posiadamy doświadczenie w zakresie zbierania, przewozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych. Współpracujemy z przedsiębiorstwami w Śremie.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.