Recykling odpadów niebezpiecznych Września

Recykling łączy w sobie opłacalność z korzyścią dla środowiska. Lokalne odpady stają się nowymi globalnymi surowcami, które można ponownie wykorzystać.

Zaletami recyklingu są:

•          ochrona przyrody poprzez oszczędność zasobów naturalnych,

•          wykorzystanie odpadów do wytworzenia nowego produktu o takim samym lub podobnym przeznaczeniu,

•          zmniejszanie zużycia surowców i substancji, które mają szkodliwy wpływ na środowisko.

Odpadami niebezpiecznymi są materiały, które w perspektywie czasu są szkodliwe dla ludzi i zwierząt oraz ekosystemu, jeżeli nie zostaną prawidłowo zutylizowane. Odpady niebezpieczne mogą być poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Zajmujemy się m.in. recyklingiem rozpuszczalników.

Każdy wytwórca odpadów przemysłowych musi przestrzegać obowiązujących przepisów związanych z ich składowaniem, przetwarzaniem i utylizowaniem. Firma, która generuje odpady niebezpieczne, powinna kontrolować całość procesu i sprawdzać wiarygodność partnerów odbierających te odpady. Argenton, świadczący w tym zakresie usługi we Wrześni, gwarantuje odbiór odpadów niebezpiecznych transportem zgodnym z konwencją ADR oraz ich utylizację. Stawia na transparentność i rzetelnie wycenia koszt utylizacji. Posiada wszelkie zezwolenia na zbieranie, magazynowanie i transport odpadów. Prowadząc działalność gospodarczą we Wrześni, możesz być pewien, że nie będziesz mieć problemów z recyklingiem odpadów niebezpiecznych. Zmagazynujemy i przetransportujemy do utylizacji surowce niebezpieczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki atrakcyjnym stawkom, dopasowanym do potrzeb i charakteru przedsiębiorstwa, oraz terminowym odbiorom odpadów niebezpiecznych współpraca przebiegnie bezproblemowo.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.