Odzysk odpadów przemysłowych Śrem

Każda fabryka czy przedsiębiorstwo produkcyjne generuje odpady przemysłowe, których składowanie i utylizacja jest ściśle określona przepisami prawnymi. W tym celu najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów, znających procedury związane z usuwaniem odpadów przemysłowych. Firma Argenton oferuje usługi w tym zakresie na terenie Śremu.

Nieprawidłowe składowanie odpadów przemysłowych oraz ich transport mogą spowodować zatrucie środowiska. Argenton w Śremie nie tylko utylizuje takie odpady, ale też specjalizuje się w ich odzysku. Odbiera rozpuszczalniki, które poddaje procesom przy użyciu zaawansowanych technologicznie urządzeń.

Odzysk odpadów przemysłowych to wszelkiego rodzaju działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części. Nie mogą zagrażać życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. Przedsiębiorca nie powinien sam przeprowadzać procesu odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Mogą to robić wyspecjalizowane firmy, znajdujące się w okolicach powstawania takich odpadów. Przeprowadzamy odzysk rozpuszczalników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy wytwórca odpadów musi je zbierać. Nie ma prawa mieszania materiałów niebezpiecznych. Transport tego typu odpadów odbywa się z zachowaniem przepisów określonych w ustawie.

Czym się zajmujemy?

Przed skierowaniem odpadów do unieszkodliwienia firma Argenton oddziela odpady nadające się do odzysku. Składuje je w miejscach zgodnych z procedurami oraz wykorzystuje urządzenia i instalacje, które spełniają szereg wymagań określonych prawnie.

Zlecenie odbioru, utylizacji i odzysku odpadów przemysłowych w miejscowości Śrem nie powinno stwarzać problemów. Gwarantujemy wykonanie usługi profesjonalnie i kompleksowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.