Gospodarka odpadami przemysłowymi Śrem

Odpady przemysłowe powstają w trakcie działalności gospodarczej. Są one wytwarzane przez:

•          fabryki,

•          warsztaty samochodowe,

•          zakłady budowlane,

•          magazyny,

•          szpitale.

Stanowią one bardzo duże zagrożenie dla środowiska, hydrosfery, biosfery i atmosfery. Specyficzną grupą odpadów są odpady niebezpieczne, które występują w bardzo wielu zakładach przemysłowych. Ich składowanie i utylizacja wymaga ściśle określonych procedur. To właśnie dlatego tak ważne jest zadbanie o prawidłową gospodarkę odpadami przemysłowymi.

Opady przemysłowe dzielą się na:

•          płynne – ciecze chemiczne, farby, rozpuszczalniki, oleje, zanieczyszczona woda,

•          stałe – złom, drewno, tworzywa, dokumenty, karton itp.

Na podstawie obowiązujących przepisów konieczna jest klasyfikacja odpadów i nadawany jest 6-cyfrowy kod. Każdy odpad zaliczany jest do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju. Uwzględnia się źródło jego powstawania, składniki, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może spowodować przydzielenie do grupy odpadów niebezpiecznych.

Właściwe gospodarowanie odpadami przemysłowymi to obowiązek każdej firmy. Proces ich odbioru i utylizacji wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Przedsiębiorstwo Argenton oferuje usługi w zakresie  odbioru i utylizacji odpadów przemysłowych w miejscowości Śrem i okolicach. Gwarantujemy sprawny wywóz transportem zgodnym z konwencją ADR oraz odzysk lotnych składników odpadu. Zajmujemy się również odzyskiem odpadów przemysłowych w Śremie.  

Obsługujemy klientów, zapewniając pełne wsparcie w zakresie obowiązujących przepisów gospodarki odpadami przemysłowymi. Jesteśmy terminowi i zaangażowani. Unieszkodliwimy odpady przemysłowe poprzez ich recykling, czyli wtórne ich przetworzenia. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości, bo materiał jest szkodliwy, przekażemy go do firm stosujących metodę niszczenia termicznie lub mechanicznie.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.