Oferta

ROZPUSZCZALNIKI

Oferujemy odbiór zużytych cieczy myjących, odtłuszczających,  zużytych rozpuszczalników o temperaturze wrzenia do 330 stopni C na bazie benzyn, szeroko pojętych alkoholi, nisko wrzących olei, ich mieszanin oraz półpłynnych i płynnych odpadów podestylacyjnych po procesach destylacji np. z przemysłu drukarskiego wykorzystującego technikę flexograficzną.

Świadczymy takie usługi jak: recykling odpadów, utylizacja odpadów, utylizacja rozpuszczalników, recykling rozpuszczalników
Naszym Klientom gwarantujemy odbiór, transport zgodny z konwencją ADR, odzysk lotnych składników odpadu oraz na życzenie – zwrot odzyskanych rozpuszczalników.

Wycena i ocena odpadu pod kątem przydatności do odzysku następuje po otrzymaniu do przerobu miarodajnej próby w ilości min. 100l. Wykonanie testów jest bezpłatne. Ze względu na bezpieczeństwo naszych pracowników oraz obowiązujące przepisy, wraz z odpadem prosimy o dostarczenie karty charakterystyki produktu, z którego powstał odpad.

ODZYSK

W celu opracowania najlepszej metody magazynowania, przetwarzania lub utylizacji odpady przemysłowe dzielone są na podgrupy. Zwyczajowo podział odpadów przygotowuje się na podstawie stopnia zagrożenia dla środowiska naturalnego. Odpady klasyfikujemy więc jako niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. W przeważającej ilości mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi.

Nasza firma zajmuje się głównie odpadami powstającymi w zakładach poligraficznych, drukarniach offsetowych, fleksograficznych, a także w firmach zajmujących się drukowaniem wszelkiego rodzaju opakowań, kartonów, folii i tworzyw oraz w dużych lakierniach. Do naszych zadań należy destylacja odpadów zawierających rozpuszczalniki organiczne. Odbieramy również odpady takie jak czyściwa, opakowania zabrudzone, gumy, wody popłuczne, odpady fotochemiczne, odpady poszlifierskie czy odpady podestylacyjne. Odpady niebezpieczne poddajemy procesowi odzysku przy użyciu zaawansowanych technologicznie urządzeń, które gwarantują, że cały proces przebiegnie sprawnie i bezproblemowo.

UTYLIZACJA

W zależności o rodzaju materiałów, utylizacja odpadów przemysłowych wykonywana jest inną metodą. Podstawą tego procesu są wykorzystywane przez Argenton zaawansowane technologicznie urządzenia renomowanych producentów. Utylizacja odpadów chemicznych polega na poddawaniu ich reakcjom fizykochemicznym, w wyniku których powstają produkty nie będące zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Natomiast utylizacja odpadów niebezpiecznych wiąże się z wykorzystaniem specjalistycznych instalacji spełniających najwyższe wymagania techniczne i prawne.

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi wymaga od firm odpowiedniego przygotowania i wyposażenia. Nie każde przedsiębiorstwo, którego specjalnością jest gospodarka odpadami może się tego podjąć. Firma Argenton posiada odpowiedni sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie, co jest najlepszym potwierdzeniem jakości naszych usług. Z rąk Wojewody Wielkopolskiego otrzymaliśmy uprawnienia pozwalające nam na działalność w specyficznej branży, jaką jest gospodarka odpadami przemysłowymi, a w tym także wymagająca szczególnych predyspozycji gospodarka odpadami niebezpiecznymi.

Oferujemy koncesjonowany odbiór, transport odebranych odpadów zgodnie z przepisami ADR do naszej firmy oraz utylizację lub odzysk odpadów na własnych instalacjach.

Obsługujemy szeroko pojęty przemysł poligraficzny, przedsiębiorstwa branży metalowej, drzewnej, chemicznej, spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej itp. Odpowiemy na każde zapytanie i w miarę naszych możliwości zrealizujemy każde zlecenie.
NIE ODBIERAMY ODPADÓW MEDYCZNYCH Z GRUPY 18 ORAZ BUDOWLANYCH TYPU GRUZ, ETERNIT, WEŁNA MINERALNA, ASFALT ITP

Docieramy w każdy zakątek Polski.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.