Katalog odpadów

Poniżej znajdą Państwo listę odpadów, które przetwarzamy w naszym zakładzie.
Poniższa klasyfikacja odpadów powstała na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku:

Nazwa odpadówKod odpadu
Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne04 02 14
Sole i roztwory zawierające metale ciężkie06 03 13
Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 1306 03 14
Wody popłuczne i ługi macierzyste07 01 01
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze07 01 03
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 07 01 04
Wody popłuczne i ługi macierzyste07 02 01
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze 07 02 03
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 07 02 04
Wody popłuczne i ługi macierzyste07 03 01
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze 07 03 03
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 07 03 04
Wody popłuczne i ługi macierzyste07 04 01
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze07 04 03
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 07 04 04
Wody popłuczne i ługi macierzyste07 05 01
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze07 05 03
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 07 05 04
Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne07 05 80
Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 8007 05 81
Wody popłuczne i ługi macierzyste07 06 01
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze07 06 03
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 07 06 04
Inne niewymienione odpady 07 06 99
Wody popłuczne i ługi macierzyste07 07 01
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze07 07 03
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 07 07 04
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne08 01 11
Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 08 01 12
Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne08 01 13
Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1308 01 14
Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki 08 01 15
Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 1508 01 16
Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne08 01 17
Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1708 01 18
Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne08 01 19
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 1908 01 20
Zmywacz farb lub lakierów08 01 21
Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne08 02 02
Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne08 02 03
Szlamy wodne zawierające farby drukarskie08 03 07
Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie08 03 08
Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne08 03 12
Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 08 03 13
Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 08 03 14
Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 08 03 15
Zużyte roztwory trawiące08 03 16
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 08 04 09
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 08 04 10
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki08 04 13
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1308 04 14
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne08 04 15
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1508 04 16
Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów09 01 01
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych09 01 02
Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach09 01 03
Wodne roztwory utrwalaczy 09 01 04
Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających 09 01 05
Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki09 01 07
Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione09 01 13
Przeterminowane odczynniki fotograficzne09 01 80
Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne11 01 11
Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 1111 01 12
Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne11 01 13
Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 1311 01 14
Wodne ciecze myjące12 03 01
Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 14 06 02
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 14 06 03
Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne 14 06 04
Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki 14 06 05
Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne16 01 14
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 1416 01 15
Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne 16 10 01
Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 0116 10 02
Odczynniki fotograficzne20 01 17
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne20 01 29
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 2920 01 30
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.